Zangpedagoog

Zanglessen

Joost van der Wulp is als zangpedagoog verbonden aan:

Persoonlijke begeleiding

Belangrijk is om de zangstem te plaatsen in de totale mens. Ik peil altijd eerst in een kort persoonlijk gesprek naar wat leeft in de zangleerling: is iemand loom en vermoeid, of gestressed en ge-ergerd, dan vraagt dat hele andere opwarmings-oefeningen. Ik vind het belangrijk dat alles wat ik vertel ook medisch/anatomisch klopt: “goed steunen met je buik” is voor mij een te vaag commando: ik oefen met leerlingen het gebruik van alle ademspieren in, en blijf uitleg en randinformatie verschaffen tot zij een compleet beeld hebben van wat een goede ademsteun is.

zangleraar

Stemvorming

Stemvorming is een zoektocht van de ene verbetering naar de andere. Men moet als leraar een heel arsenaal aan middeltjes paraat hebben. Op basis van het karakter en de mogelijkheden van de leerlingen kiest de leraar een oefening. Daarbij moet je als leraar ook toe kunnen geven: “Vergeet deze oefening maar, want het werkt niet”.

Aangezien er in de zangkunst weinig of niets concreet te meten is, moet er heel veel gebeuren via beeldspraak en inbeelding. Ik verzin allerlei beelden, voorstellingen en bewegingen voor mijn leerlingen, tot we samen iets vinden dat de leerling echt beter doet zingen.

Gehoorvorming

Ik stimuleer ook het harmonisch horen: vaak speel ik akkoordbegeleidingen bij het inzingen, om de leerling zijn/haar stem in het akkoord te leren inpassen. Daarnaast wordt al vrij snel de pianobegeleiding onder het lied geplaatst. Het feit dat ik vrij behoorlijk piano speel, maakt de lessen boeiend, aantrekkelijk en gezellig, het muziekstuk kan meteen tot klinken gebracht worden.

Muziekkeuze

De muziekkeuze van elke leerling verdient mijn constante aandacht en zorg: Een leerling moet helemaal kunnen opgaan in een lied, er zijn/haar emoties in kwijt kunnen, en anderzijds moet hij/zij ervan leren! Daarbij sta ik open voor alle muziekstijlen, ook voor musical en popmuziek; van de motoriek en retoriek in de barokmuziek over de romantische lijnen en de bruine toon in het Duitse lied, tot de Belting Voice en de declamatiestijl in de musical. Ik probeer altijd zo veel mogelijk rand-informatie te geven over de muziekstijl, en de leerling te stimuleren tot het juiste stemgebruik in die stijl.

Liefde meegeven voor de muziek

Uiteindelijk is niet alleen de stemvorming mijn taak: maar ook de leerling liefde geven voor zang en muziek, en ontwikkelen in het luisteren naar goede muziek!

joostmetmarian