Koordirigent

Slagtechniek

Ik ben mijn docenten Hoite Pruiksma en Martien van Woerkum heel dankbaar voor de aangeleerde glasheldere slagtechniek. Daarmee kan ik musici in strikte banen door een concert heen leiden. In de opleiding zijn alle verschillende technieken ingeoefend, en alle stijlen en opvattingen rond dirigeren getoetst. Maar daarna is alles gerijpt tot een eigen dirigeerstijl, waarin ik streef naar een verzoening van slag-technische precisie met muzikale expressie.

Actie

Begeestering

Tegelijkertijd besef ik het relatieve van slagtechniek. Als koordirigent moet je elke koorlid weten op te tillen tot een muzikaal en vocaal niveau dat hij/zij nooit vermoed had in zich te hebben. Je moet uitnodigen, stimuleren, geduld hebben en muzikanten de ruimte geven om hun talenten te ontplooien! Een groot voordeel is dat ik als zanger/zangpedagoog precies kan voordoen hoe de muziek moet klinken.

Dirigerend

Diepgang

Het valt mij altijd op dat de koorleden het fijn vinden als je heel diep in de stijl van een koorwerk duikt: zodat een barok en een romantisch koorwerk op het zelfde concert met een geheel ander stemgebruik en interpretatie gezongen worden. Door de jaren heen heb ik geleerd om de grenzen van een amateurkoor steeds te verleggen, en de zangers steeds uit te dagen nog perfecter te gaan zingen.

Naar de vorming